Ribnica

 

 

 

SV. JERNEJ

Župnijska cerkev sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju se prvič omenja leta 1356, a je  stala na tem mestu že prej manjša romanska enoladijska cerkev s polkrožno apsido. Predhodnica te je bila v temeljih zidana kapela pravokotnega tlorisa. Točen  čas nastanka kapele ni znan,…

Preberi več ...

SV. JANEZ

Cerkev sv. Janeza na Janževskem vrhu je bila postavljena v 16. stoletju. Dolga je 20 metrov, široka 7, 5 metra in visoka 5 metrov. Od župnijske cerkve je oddaljena 8 kilometrov. Streha je pokrita s šintli, zvonik je lesen na sredi ladje. Tudi strop je lesen, kasete pa…

Preberi več ...

SV. MAKSIMILJAN KOLBE

Podružnična cerkev sv. Marije in sv. Maksimilijana Kolbeja ob vznožju Janževskega vrha je bila zgrajena v letu 1977-1978, posvečena pa 25. junija 1978. Posvetil jo je škof dr. Vekoslav Grmič. Cerkev je zgrajena v slogu brunarice, zasnoval pa jo je domačin dr. Janez…

Preberi več ...

SV. BOLFENK

 

Cerkev sv. Bolfenka stoji v Hudem Kotu, na nadmorski višini 942 m. Je poznogotska cerkev, zgrajena v baročnem slogu v začetku 16. stoletja. Prvič se omenja okrog leta 1585. Dolga je 14 metrov, visoka pa 4, 5 metra. Od župnijske cerkve sv. Jerneja je oddaljena 6…

Preberi več ...

SV. JOŽEF

Cerkev sv. Jožefa - delavca je bila v Josipdolu zgrajena v letu 1971-1972. Stoji na mestu, kjer je že pred tem stala kapela. Novo cerkev je blagoslovil škof dr. Maksimilijan Držečnik. Načrte zanjo je naredil domačin dr. Janez Reflak. V načrt je vključil gradbeni…

Preberi več ...

SV. LENART

Prva cerkev sv. Lenarta v Ribnici na Pohorju (694 m. nm.v.) je bila zgrajena v 16. stoletju. Imela je lesen strop, ki so ga leta 1700 nadomestili z obokom. Le ta je leta 1750 pogorela. Po požaru so jo obnovili in barokizirali ter ji leta 1758 dozidali še zvonik.…

Preberi več ...