Ribnica

 

 

 

SV. JERNEJ

Župnijska cerkev sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju se prvič omenja leta 1356, a je  stala na tem mestu že prej manjša romanska enoladijska cerkev s polkrožno apsido. Predhodnica te je bila v temeljih zidana kapela pravokotnega tlorisa. Točen  čas nastanka kapele ni znan, je pa znano dejstvo, da se zidani sakralni objekti na našem območju pojavljajo od 11. stoletja dalje in so nadomestili lesene gradnje. Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1740 v baročnem slogu. Streha je danes prekrita s skodlami, zvonik z bakrom. V letu 2000 je bila narejena nova fasada in kupljen novi zvon, ki ga je 14. maja 2000 škof ordinarij dr. Franc Kramberger posvetil Devici…

Preberi več ...

SV. JANEZ

Cerkev sv. Janeza na Janževskem vrhu je bila postavljena v 16. stoletju. Dolga je 20 metrov, široka 7, 5 metra in visoka 5 metrov. Od župnijske cerkve je oddaljena 8 kilometrov. Streha je pokrita s šintli, zvonik je lesen na sredi ladje. Tudi strop je lesen, kasete pa so premazane s sivo barvo. Tla so kamnita, stene poslikane.  Gre za primer poznogotske arhitekture z opremo iz 17. stoletja. Glavni oltar cerkve je v baročnem slogu s kipom, ki upodablja, kako rablji sekajo glavo Janezu Krstniku. Ob levi strani oltarja je kip sv. Roka, na desni pa Marija z Jezusom in Elizabeta. Kipi so leseni. Na desnem stranskem oltarju je slika sv. Roka. Na levem…

Preberi več ...

SV. MAKSIMILJAN KOLBE

Podružnična cerkev sv. Marije in sv. Maksimilijana Kolbeja ob vznožju Janževskega vrha je bila zgrajena v letu 1977-1978, posvečena pa 25. junija 1978. Posvetil jo je škof dr. Vekoslav Grmič. Cerkev je zgrajena v slogu brunarice, zasnoval pa jo je domačin dr. Janez Reflak. Iz sredine strehe (ki je bila obnovljena leta 2008) se dviga majhen lesen zvonik. Daritveni oltar je lesen. Za oltarjem visi lesen križ s korpusom. Na desni strani je je lesen tabernakelj z večno lučko. Ob tabernaklju je na podstavku kip Marije Brezmadežne. Na  levi strani pa je oljnata slika sv. Maksimiljijana Kolbeje, delo ptujskega slikarja Albina Lugariča.

(Vir: Župnijska…

Preberi več ...

SV. BOLFENK

 

Cerkev sv. Bolfenka stoji v Hudem Kotu, na nadmorski višini 942 m. Je poznogotska cerkev, zgrajena v baročnem slogu v začetku 16. stoletja. Prvič se omenja okrog leta 1585. Dolga je 14 metrov, visoka pa 4, 5 metra. Od župnijske cerkve sv. Jerneja je oddaljena 6 kilometrov. Cerkev je krita s šintli. Prezbiterij cerkve je obokan, ladja ima raven strop - kasete - z različnimi ornamenti. Tla so tlakovana s kamnom stene  pa ometane in pobeljene. Zakristija je pod zvonikom na levi strani ob prezbiteriju. Kor je lesen, na njem so stare orgle na meh in nožni pogon. Cerkev ima tudi prižnico. Po drugi svetovni vojni je cerkev dobila zvon težak 90 kilogramov.…

Preberi več ...

SV. JOŽEF

Cerkev sv. Jožefa - delavca je bila v Josipdolu zgrajena v letu 1971-1972. Stoji na mestu, kjer je že pred tem stala kapela. Novo cerkev je blagoslovil škof dr. Maksimilijan Držečnik. Načrte zanjo je naredil domačin dr. Janez Reflak. V načrt je vključil gradbeni material, ki ga najdemo v neposredni okolici: kamen iz domačega kamnoloma, les iz okoliških gozdov in steklo. Daritveni oltar je iz skale. Na desni strani  na zidu stoji na podstavku kip sv. Jožefa delavca. Na levi strani je leseni tabernakelj z večno lučjo.

(Vir: Župnijska kronika)

 

Sv. Jožef delavec goduje 1. maja.

SV. JOŽEF DELAVEC

Praznik je leta 1955 dal postaviti papež Pij XII. na…

Preberi več ...

SV. LENART

Prva cerkev sv. Lenarta v Ribnici na Pohorju (694 m. nm.v.) je bila zgrajena v 16. stoletju. Imela je lesen strop, ki so ga leta 1700 nadomestili z obokom. Le ta je leta 1750 pogorela. Po požaru so jo obnovili in barokizirali ter ji leta 1758 dozidali še zvonik. Današnja stavba je dolga 24 metrov, široka 5,5 metra, zvonik pa je visok 7 metrov. Streha je pokrita s "šintli". Tla v cerkvi so kamnita, stene so ometane in poslikane, okna so prvotno gotska. Oprema cerkve je baročna, iz leta 1775, delo J. Hozingerja in G. Maričnika. Cerkev nima stranskih kapel. Na glavnem oltarju je kip sv. Lenarta, ki drži v rokah razklenjene verige, ob strani sta dva…

Preberi več ...