Ribnica

 

 

 

Župnijska cerkev sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju se prvič omenja leta 1356, a je  stala na tem mestu že prej manjša romanska enoladijska cerkev s polkrožno apsido. Predhodnica te je bila v temeljih zidana kapela pravokotnega tlorisa. Točen  čas nastanka kapele ni znan, je pa znano dejstvo, da se zidani sakralni objekti na našem območju pojavljajo od 11. stoletja dalje in so nadomestili lesene gradnje. Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1740 v baročnem slogu. Streha je danes prekrita s skodlami, zvonik z bakrom. V letu 2000 je bila narejena nova fasada in kupljen novi zvon, ki ga je 14. maja 2000 škof ordinarij dr. Franc Kramberger posvetil Devici Mariji. Cerkev je zidana v obliki križa - ima glavno ladjo in dve stranski kapeli. Severna kapela nas spominja na Jezusa v ječi, južna  pa je posvečena Materi Božji. Na glavnem oltarju je kip sv. Jerneja. Na desni in levi strani stojita kipa sv. Petra in sv. Pavla. Ob oltarju pa sta postavljena kipa sv. Antona Padovanskega in sv. Janeza Krstnika. Stranska oltarja sta posvečena sv. Barbari in sv. Martinu.

ribnica 006

V letu 2004 je bila obnovljena notranjost cerkve, narejen novi tlak, leta 2005 je bila prebeljena, obnovljene so bile freske in postavili so nove klopi. Na Jernejevo nedeljo, 21. avgusta 2005,  je obnovljeno cerkev blagoslovil škof ordinarij dr. Franc Kramberger.

poslikava 007

Trenurno poteka obnovitev oltarjev.

 

Sv. Jernej goduje 24. avgusta, lepa nedelja pa je v nedeljo pred ali po godu.

(Vir: Župnijska kronika)

SV. JERNEJ

Sv. Jernej je eden izmed dvanajstih apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Po poznejšem izročilu je sv. Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji... Domnevajo, da je sv. Jernej umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo s telesa, nato so ga obglavili ali križali.

Iz evangelija lahko razberemo, da je bil sv. Jernej vseskozi pošten in veder človek, sonce apostolskega zbora. Bil je tisti apostol iz Kane Galilejske, ki je bil Filipov prijatelj. Predstavljajmo si prizor! Filip sreča Jerneja in mu ta pravi: "Njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, smo našli; Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta." Takoj se razodene Jernejeva hudomušnost: "Iz Nazareta more priti kaj dobrega?" "Pridi in poglej." In sta šla. Ko ju Jezus zagleda, reče Jerneju: "Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače." Pokonci človek, Poštenjak. Lepše legitimacije bi mu ne mogel napisati. Zdaj se hudomušnost spremeni v radovednost: "Od kod me poznaš?" "Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl." Zdaj ga je podrlo: "Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj!" Res odkrita, poštena duša.

Sv. Jernej je upodobljen  s kratkimi lasmi in kratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s katerim so mu odrli kožo s telesa, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij sv. Mateja, ki mu je bil podlaga za njegove misijonske govore. Častijo ga knjigovezi, usnjarji, krojači, kmetje, viničarji in pastirji. Priporočajo se mu tudi živčni bolniki in revmatiki.

(Vir: Leto svetnikov in Minute tihote)