Ribnica

 

 

 

Župnijska Karitas - vloga


V župniji  sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju smo karitativno dejavnost na novo obudili 11. marca 2002, potrdili novo vodstvo Karitas in sestavili program dela. Vsako leto sproti sestavljamo program dela in ga dopolnjujemo, oziroma pomoč prilagajamo stiskam v kraju. Sestajamo se glede na potrebe v župniji, približno osemkrat letno, vodimo tudi zapisnike. Ker je naša župnija majhna, je v karitativno dejavnost vključenih 18 sodelavcev, kljub temu se čutimo uspešni in delavni. Delo si glede na potrebe in stiske v župniji sproti razdelimo. Naše delo v Karitas je prostovoljno in nesebično.
V adventnem času in cvetnem tednu sodelavci Karitas skupaj z gospodom župnikom Fredijem Mlinaričem vsako leto obiščemo starostnike, bolnike in invalide na domovih po župniji, saj je naloga sodelavcev Karitas, da jim omogočimo srečanje s Kristusom po zakramentih svete pokore, svetega obhajila in bolniškega maziljenja. V cvetnem tednu obiščemo tudi varovance v Domovih v Črnečah in Prevaljah in jih obdarimo z enotnimi darili, po dogovoru vseh Karitas v regiji Letos smo obiskali varovance v Domu v Radljah ob Dravi.
Ob materinskem dnevu  razveselimo matere, žene in dekleta z rožicami Pripravimo tudi družabno srečanje zakonskih jubilantov ter bolnikov, ostarelih in invalidov s pogostitvijo v župnišču. Sveti Miklavž obišče predšolske otroke in učence prvih treh razredov in jih obdari s simbolnimi darili. V adventnem času sodelavke Karitas izdelujemo adventne venčke, ki jih prodajamo, denar pa namenimo izključno za dobrodelne namene. Družinam ali posameznim otrokom organiziramo tudi letovanje na morju. 
Sodelujemo pri raznih akcijah, kot je razdeljevanje hrane EU, zbiramo prostovoljne prispevke, ki smo jih namenile za dom Svete Eme v Šentjanžu, nudimo pomoč družinam v raznih osebnih  stiskah, pomagali smo družinam ob poplavah in drugih elementarnih nesrečah. Sodelujemo tudi z dekanijsko Karitas, voditeljice ŽK se sestajamo dvakrat letno in izmenjujemo medsebojne izkušnje, udeležujemo se tudi izobraževanj, na dekanijski ravni se udeležimo duhovnega dne na Sv. Primožu na Pohorju z različnimi duhovnimi voditelji, letos smo ga zaradi zasedbe prostora pripravili v župniji Ribnica na Pohorju, udeležujemo se tudi naddekanijskih srečanj ŽK, ki jih vsako leto pripravi druga dekanija. Še posebej so zanimiva romanja na dekanijski ravni v  Ponikvo in nato obisk dobrodelnega koncerta v Celju. V kraju dobro sodelujemo z Občino, ki nam prispeva nekaj denarnih sredstev, z organizacijo RK Josipdol – Ribnica na Pohorju in Društvom invalidov Ribnica na Pohorju. .
Čutenje s sočlovekom in prostovoljna ponudba tople človeške dlani  sta osnovni nalogi  sodelavcev Karitas.

Zapisala Ana Hudernik