Ribnica

 

 

 

 

ribnica 015

Ribnica je spadala pod nadžupnijo Vuzenico. Ker pa je bila od sedeža pražupnije zelo oddaljena - 4 ure hoda, je cerkev na današnjem mestu stala že pred letom 1300. Za duhovno oskrbo so sprva v Ribnici skrbeli vuzeniški kaplani, zaradi velike oddaljenosti, pa je Ribnica kaj hitro postala vikariat. Zagotovo iz pisnoh virov izvemo, da je bil v Ribnici vikariat leta 1478. Ker njihov vikar ni imel dovolj dohodkov, nekaj pa je moral dajati tudi nadžupniku, se je 3. februarja 1554 sestala komisija, ki je odločila za samostojnost župnije, hkrati pa so "cehmoštri" v imenu faranov od vuzeniškega župnika Adakvatika odkupili eno kmetijo v Hudem Kotu, za 25 fenigov, da bi njihov župnik magel lažje shajati.

Leta 1554 je Ribnica postala samostojna župnija.

002