Ribnica

 

 

 

Na velikonočni ponedeljek se kristjani spominjamo Jezusovega prikazovanja svojima učencema na poti v Emavs. V spomin na ta dogodek kristjani ta dan obiščemo svoje bližnje in se z njimi veselimo novice o Kristusovem vstajenju.

V Jezusovo vstajenje kristjani  verujemo na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost.

Med njimi sta tudi dva Jezusova učenca, ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim, kar opisuje Sveto pismo. "Lomljenje kruha" je tako izraz, ki so ga prvi kristjani uporabljali za daritev maše.