Ribnica

 

 

 

V slovarju tujk preberemo, da pomeni emancipacija »osvoboditev izpod kakršnekoli odvisnosti ali neenakopravnosti«. Božja beseda nas v prvem berilu vabi, da razmislimo o tem vprašanju, ne o emancipaciji ženske (na kar najprej pomislimo), ampak o težnji po človekovi emancipaciji od Boga.

 Posebna značilnost našega časa je, da mnogi ljudje zahtevajo emancipacijo, osvoboditev izpod sleherne odvisnosti od Boga: vse, kar se omenja v zvezi z Bogom, je sumljivo; Bog naj bi bil edina resnična ovira človeku na njegovi poti v svobodo; naj bi bil sovražen človekovi zrelosti in samostojnosti; Bog naj bi človeka zasužnjeval, ga tlačil, ga silil pod svoje gospodovanje.

Sicer pa težnja za emancipacijo od Boga ni nekaj novega, začela se je že pri prvem človeku, kot govori današnje berilo. Kaj človeku govori hudobni duh v kači:

ne, ne bosta umrla, Bog ve: brž ko bosta jedla (od drevesa sredi raja), se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog, ker bosta spoznala dobro in hudo!

Razločno je tu glavni poudarek na trditvi »bosta kakor Bog«. Emancipacija od Boga ima vedno ta končni cilj, biti kakor Bog, spoznati dobro in hudo. To široko spoznanje naj bi človeku posredovalo sposobnost, da bi se obnašal kot stvarnik sveta in samega sebe. Tako ne potrebuje več Boga, ne za oblikovanje sveta ne za rast svojega življenje; je kakor Bog!

 Kam vodi emancipacija od Boga? Spet se ozrimo v pripoved prvega berila:

odprle so se jima oči in sta spoznala, da sta naga. Srečamo drugo ključno ugotovitev, ki neusmiljeno jasno razkrije rezultat tega človekovega hotenja:

– emancipacija od Boga človeka ne vodi k pobožanstvenju, ampak ga razgalja, človek s tem ustvarja karikaturo samega sebe;

– to hotenje človeka izganja iz »raja«, ki simbolizira pristen, sproščen, svoboden odnos do Boga, do človeka, do vsega okolja; če so ti temeljni odnosi porušeni, se uveljavlja tisto, česar nas je vedno strah:

–  namesto svobodne besede in sproščenega obnašanja ima veljavo nasilje,

–  samostojno razmišljanje in delovanje zrelega človeka potepta manipulacija,

–  namesto prijaznosti in ljubezni se uveljavita moč in brezobzirni egoizem.

Rezultat: človek se znajde v mrzlem svetu nasilja, laži in brezupa! Naša vsakdanjost?

 Odrešenik nam kaže drugačno pot. Do skušnjavca je brezkompromisno odločen: poberi se, satan; spodbuja: Gospoda moli, samo njemu služi. On je ja tisti, ki je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina – za  vse ljudi.

Vir:  Br. Metod Benedik: Gospodov dan z besedo