Ribnica

 

 

 

 

 

 

Mariborski nadškof metropolit

Archiepiscopus Metropolita Mariborensis

 

IZPOLNJEVANJE VLADNEGA ODLOKA O PREVERJANJU PCT POGOJEV

 

Spoštovani župniki in upravitelji župnij v mariborski nadškofiji!

Včeraj, 14. 9. 2021, so bili s strani SŠK razloženi vladni odloki o ukrepih v zvezi s preverjanjem PCT pogojev za udeležbo pri bogoslužju in pri pastoralni dejavnosti. K omenjenim razlagam dodajam naslednje smernice in spodbude:

  1. V smislu vladnega odloka mora zakoniti zastopnik župnij, oziroma njegov pooblaščenec preverjati PCT pogoje pred vstopom v cerkev ali v druge prostore za pastoralno dejavnost. Vem, da je to velika obveznost, vendar gre za zaščito zdravja, ki je naša skupna vrednota. Vladna določila so bila sprejeta iz razlogov zaščite zdravja ter veljajo povsod, zato je prav, da se upoštevajo tudi v delovanju Cerkve. Verjamem, da boste župniki, skupaj s svojimi zvestimi sodelavci naredili vse v smislu izpolnjevanja te
  2. Zelo pomembno pa je da je ob že obstoječih navodilih za vstop v cerkev ali drug pastoralni prostor pred vhodom, na vidnem mestu namestiti zapis, da je vstop možen samo za tiste, ki izpolnjujejo PCT pogoje.
  3. Znotraj cerkva se, v primeru upoštevanja PCT, lahko odpravi pogoj razdalje 1.5 metra pod pogojem, da imajo vsi maske.
  4. Ko so izpolnjeni PCT pogoji, in če je razdalja med duhovnikom, bralcem, oz. govornikom ter verniki vsaj 1.5 metra, potem lahko voditelj, oz bralec nastopi tudi brez uporabe maske.
  5. Glede samotestiranja za veroučence (osnovnošolce) in njihove udeležbe pri bogoslužju veljajo enaki pogoji, kot veljajo v šoli.

Skupaj z vami molim za zdravje in čim prejšnji konec epidemije in vse pozdravljam.

 

Maribor, 15. septembra 2021

 

 

 

                                                                                                                                                         msgr. Alojzij Cvikl DJ

                                                                                   nadškof metropolit